Bu serinin birinci blog yayınında, Warman® MCR® çamur pompasının Weir Minerals müşterileri için toplam mülkiyet maliyetini (TMM) nasıl azalttığını incelemiş, yatırım maliyetleri, enerji maliyetleri ve bakım maliyetlerinin TMM’yi nasıl etkilediğini görmüştük. Bu yayında ise, Warman® MCR® pompasının işletme maliyetlerinizi azaltmada ve eşsiz güvenilirlik sağlamada etken bazı önemli faktörleri inceliyoruz.  

İşletme suyu maliyetleri

Bir çamur pompasının salmastrasını beslemek için su kullanımına ilişkin maliyetler iki bölüme ayrılabilir: tedarik maliyeti ve temizleme maliyeti. Tedarik maliyeti pompanın türüne, boyutuna ve salmastra türüne bağlıyken, temizleme maliyeti ise ilgili prosese ve kullanılan ürüne bağlıdır.

Pompa tarafından tüketilen su miktarı sızdırmazlık türüne bağlıdır. Mekanik sızdırmazlık ve ekspeller veya santrifüj sızdırmazlık sistemleri herhangi bir su enjeksiyonu olmadan kullanılabilirler, ancak özellikle de erozif işlerde aşınmayı azaltmaya yardımcı olmak için küçük miktarlarda kullanılabilir.

Warman® MCR® pompası kendinden merkezlemeli ve düşük akış tasarımlı bir salmastra kutusuna sahiptir. Ayarlanabilir salmastra kutusu, salmastra kutusunun merkezlenmesine ve sızdırmazlık contasının şaft kovanına ayarlanmasına olanak tanır ve bu da conta ömrünü artırır ve salmastra’nın  su tüketimini azaltır.

Warman® MCR® çamur pompasının düşük akışlı salmastra kutusu, tungsten karbür kaplamalı J221 şaft kovanlarından yapılmıştır. Ayrıca salmastra kutusu, daha sert olan ve sıyırma önleyici kaplamalı iç çapa sahip yakın boşluklu ayrı sızdırmazlık contalarına da sahiptir. Güncellenmiş malzemeler ve tasarım, salmastra su tüketimini azaltır.

Mevcut su tüketiminin de dikkate alınması gerekir. Sapa alanlarda, uygun salmastra suyunun tedarik edilmesi, indirme delikleri ve uzun mesafe boru hattı pompalaması gerekeceği için çok maliyetli olabilir. Şebekeden daha hazır şekilde geldiğinde bile, suyu büyük miktarlarda satın almak görece olarak pahalı olabilir.

Latin Amerika’daki bir demir cevheri madeninde, işletmeci özellikle de işletme suyu tüketimini azaltmaya odaklanarak tüm işlemlerdeki enerji tasarruflarını artırmak istedi. Çamuru değirmen tahliyesinden hidrosiklon grubuna taşımak için kendi değirmenlerinden birine Warman® MCR® 250 pompalarını kurdurdu. Kurulan Warman® pompa contaları ortalama ömrü 3.200 saat olan ıslak contalardı.

Weir Minerals Warman® MCR® 250 pompasında bir Warman® mekanik sızdırmazlık sistemi denemeyi önerdi. Mekanik sızdırmazlık sistemi kullanımı ile yüzeylerin yağlanması ve soğutulması için küçük miktarda su enjekte edilmesi gerekti.

Başarılı deneme süresinin sonucunda, müşterinin su tüketim maliyetleri ıslak sızdırmazlık sistemleri kullanımındaki US$26.963’luk maliyetten, mekanik sızdırmazlık kullanımı ile US$9.461’a indi.

Stok maliyetleri

Stok maliyetleri bir tür dengeleme eylemidir. Bir yandan stokları elde tutmak başka bir eylemde kullanılarak gelir kazandırabilecek sermayi bağlarken, diğer yandan da elde stok bulundurmak plansız durmalar olduğunda veya uzun teslimat sürelerinde tedarik sağlamak üzere yedek parçaların derhal mevcut olmasını sağlar.

Weir Minerals’in çamur pompası uzmanlarından oluşan ekibi, ekipmanlarının aşınma performansını, bakım planlarını ve stok gereksinimlerini anlamak için müşterileriyle yakından çalışır. Müşterilerini tüm envanter ihtiyaçlarında desteklemek için, belli başlı tüm madencilik bölgelerinde servis merkezlerinden oluşan global bir ağa sahiptir.

Örneğin, ABD’deki Capstone Pinto Vadisi Bakır Madeni iki adet yedek Warman® MCR® pompasına sahiptir. Bir pompanın onarılması gerektiğinde, bu pompa hattan çıkarılır ve Tuscon Hizmet Merkezi’ne gönderilir. Burada Weir Minerals servis teknisyenleri pompayı çıkarır, aşınmaların yerlerini tespit etmek üzere lazer taraması yapar, bir aşınma analizi ve tavsiyeleri raporu düzenler ve pompayı OEM spesfikasyonlarına göre yeniden bir araya getirirler. Ardından Weir Minerals pompayı Pinto Vadisi’ne geri gönderir ve tüm bunları beş ila yedi güç içerisinde gerçekleştirir. Bu durum müşterinin duruş süresini azaltır, tüm yedek parçalardan oluşan bir stok tutmak zorunda kalmadığı için paradan tasarruf etmesini sağlar ve kendi bakım personelini diğer ekipmanlar üzerindeki işleri yapmak üzere boşa çıkarır.

Aslında, yedek parça tüketimini azaltmak TMM’yi önemli ölçüde azaltabilir. Örneğin, Avustralya’daki bir altın madeninde, Weir Minerals boğaz astar burç gözü çevresinde bulunan devridaim aşınmasına karşın tüm Warman® MCR® 550 pompalarını yarı alaşım yarı kauçuktan oluşan kompozit boğaz astarlarıyla yapılandırdı. Bu da Warman® MCR® pompasının kullanım ömrünüönemli oranda arttırdı.

Bu artış durma sürelerini, iş tonajına bağlı olarak, yılda dörtten yılda en fazla ikiye indirdi. Bu da düzenlenmiş bakım planının uygulanmasına olanak tanıdı ve yedek parça tüketimindeki azalmaya katkı sağlayarak bir yandan tesisin çalışma süresini artırırken bir yandan da müşterinin AU$2.1 milyon tutarında tasarruf etmesini sağladı.

Kullanıma uygunluk maliyetleri

Pompanın kullanıma uygun olmaması tesis duruş süresine veya geri kazanımların azalmasına doğrudan neden oluyorsa, bu maliyetin hesaba katılması gerekir. Warman® MCR® pompası en zorlayıcı işler için tasarlanmıştır ve duruş süresini en aza indirmek için mükemmel aşınma süresi ve güvenilirlik sunar.

İlgili genel maliyetler

Çoğu madencilik operasyonunda önemli sayıda genel gider vardır ve bunlar, sadece şunlarla sınırlı olmayacak şekilde şu şekilde sıralanabilir: konaklama, sağlık ve yemek tesisleri, idare, İK ve ayrıca İSG, çevresel ve diğer kanuni ve nizami yükümlülükleri yerine getirmek için sıklıkla gerekli olan ilgili maliyetler. Bu maliyetler pompa performansıyla doğrudan bağlantılı olmayabilir, ancak ilgili maliyetler doğrudan işçilik yüzdesi olarak veya işçilik oranına ekleme olarak hesaba katılabilir.