Weir Minerals, Warman® MCR® çamur pompasının temelini oluşturan yenilikçi mühendislik teknolojileri ile, müşterilerinin toplam mülkiyet maliyetini (TMM) azaltırken aynı zamanda da daha fazla değer, üstün aşınma süresi ve benzersiz güvenilirlik sunuyor.

TMM’yi belirleyen birçok etken var. Satın alma maliyeti tabi ki önemli ancak, yüksek derecede aşınmaya neden olan malzemeleri pompalayan çamur pompaları söz konusu olduğunda, sermaye masrafı, pompanın kullanım ömrü boyunca yüklenilen toplam TMM’nin yalnızca küçük bir kısmını oluşturuyor. Müşterilerin pompanın kullanıldığı tesisin maliyet yapısını anlamaları hayatı önem taşıyor. Müşteriler ancak performans ve çeşitli bileşen parçalarına ilişkin öngörücü verilerle birlikte çamur pompası TMM’sine ilişkin daha net bir resim elde edebilirler.

Bir Warman® MCR® çamur pompasının TMM’sini oluştururken dikkate alınması gereken en önemli maliyetlerden bazıları şöyledir: yatırım maliyetleri, enerji maliyetleri, bakım maliyetleri, işletme suyu maliyetleri, stok maliyetleri, mevcudiyet maliyetleri ve ilgili genel maliyetler.

Yatırım maliyetleri

Yatırım maliyetleri, Warman® MCR® pompalarının miktar ve büyüklüğüne bağlı olarak değişiklik gösterecek olan satın alma ve kurulum maliyetlerini kapsar. Muhasebe açısından yatırım kalemleri, işleticilerin her vergi döneminde  indirme gideri olarak amortisman kaybı göstermelerini sağlayan amortismana tabi varlıklar olarak kabul edilir.  

Enerji maliyetleri

Bir pompalama tesisinin tükettiği enerji miktarı, pompa verimliliğine, aktarma organları kayıplarına ve motor ve/veya motor kontrolörünün elektrik verimliliğine bağlıdır. Pompa verimliliği elektrik maliyetlerinin en büyük belirleyicisidir. Katı maddeler bir çamur pompasının verimliliğini düşürür, yayınlanan su performans eğrisini düzeltmek için Verimlilik Oranı (VO) kullanılır. Pompa tasarımının da VO üzerinde etkisi vardır. Warman® MCR® pompaları geniş çapa, düşük hıza ve enerji tüketimini azaltan yüksek verimli pervaneye sahiptir.

Weir Minerals’ın çamur pompası uzmanları ekibi, sizin kendi uygulamanıza bağlı olarak verimliliğin nasıl iyileştirilebileceği konusunda size daha fazla yardımcı olabilir. Örneğin, standart fanın en iyi verimlilik noktasından %60 az debilerde küçük gözlü pervane ve düşük debili salyangoz kullanılması pompa verimliliğini iyileştirir. Ayrıca pompaların kavitasyona yatkın olduğu durumlarda, işleticiler düşük NPSH’li tür pervanelerin kullanılmasını en üst seviyeye çıkarmayı düşünmelidir.

Bakım maliyetleri 

Bakım, çamur pompalarında en önemli maliyet kalemlerinden biridir ve yedek parça maliyeti, revizyon sırasında gereken işçilik, rutin denetimler sırasında harcanan bakım süresi, takip ve yağlama maliyetleri ile vinç veya diğer ekipman maliyetini kapsar. İşleticiler aşınma süresini uzatarak TMM’yi önemli ölçüde düşürebilirler. Warman® MCR® çamur pompası bu durum göz önüne alınarak tasarlanmış olan bazı yenilikçi özelliklere sahiptir.

Warman® MCR® çamur pompalarında, pervanenin ve boşaltma kanadının çevresi, patentli özel bir geometri ile tasarlanmıştır. Bu tasarımdaki geniş ve açık iç geçişler iç hızları düşürür, akışı iyileştirir ve böylece boşaltma kanatlarının ucundaki aşınmayı azaltır.

Çözüm odaklı yaklaşım

Weir Minerals olarak herhangi iki işlemin asla aynı olmadığını biliyoruz. Bu nedenle, müşterilerimizin özel gereksinimlerine ve şartlarına özel çözümler geliştirmek için onlarla yakın şekilde çalışıyoruz. Örneğin, Avustralya New South Wales’teki Evolution Mining’s Cowal Gold Operations üretimi artırmak ve aynı zamanda da büyük kapamalara ve sahadaki diğer ekipmanlara uyum sağlamak üzere 24 haftalık kesintisiz üretim hizmet süresine ulaşmak istedi.

Weir Minerals ekibi R55® kauçuk astarı, A65 ayarlamalı boğaz astarı ve A61 pervaneye sahip Warman® MCR® pompa kurulumunu yaptılar. Sahadaki motorların güç kısıtlamaları nedeniyle, uygulama için özel olarak %82 oranında tıraşlanmış pervane üretmek için hızlı kalıp prototipleme yöntemini kullandılar. Ayrıca ekip, sorunsuz bir kurulum yapmak için sahayı 3-boyutlu olarak taratarak yazdırdı ve Linatex® boru hattını, yeni siklon besleme hattını ve Isogate® vanalarının özel tasarımını tamamladı.

Weir Minerals Synertrex® dijital ekosistem, Warman® MCR® pompaya uygulandı ve performansı izlendi.

Cowal Gold Operations üretimini böylece artırdı ve pompa aşınma süresini uzattı. Kullanılan pompanın 12 haftalık çalışma süresi, Warman® MCR® 550 pompasıyla önemli ölçüde iyileştirildi ve 29 haftaya çıktı. Bir yıllık TMM’ye bakıldığında, eski pompanın TMM’si 2.2 bin AU$ iken, Warman® MCR® 550 pompanınki 1.7 bin AU$ olarak kaydedildi ve bu da Cowal Gold Operations şirketinin neredeyse yarım milyon dolar tasarruf etmesini sağladı.  

Weir Minerals Warman® MCR® çamur pompalarının işletme maliyetlerinizi nasıl azaltabileceğini öğrenmek için buraya tıklayın.