Samancor Chrome Mines

6
Molten ferrochrome at one of Samancor’s plants.