Rio Tinto to sell Kestrel coal mine stake for $2.25bn

Kestrel mine. Credit: Rio Tinto.