Polyus to invest $600m in Russia’s Blagodatnoye mine expansion

Blagodatnoye
Polyus will spend $600m for the construction of Mill-5 at Blagodatnoye mine in Siberia. Credit: PJSC Polyus.