CSIRO at the Cutting Edge

Driller at Rio Tinto’s Argyle diamond mine in Western Australia.CSIRO at the Cutting Edge

Driller at Rio Tinto’s Argyle diamond mine in Western Australia.