Voorspoed Mine, South Africa

Kimberlite core samples.