Oyu Tolgoi, Mongolia

Oyu Tolgoi’s location within Mongolia.