Enterprise Gold Mine, Ora Banda, Australia

Enterprise gold mine is located in the Ora Banda district of Australia.