KATI

Diamond Core Drilling and Down Hole Surveys

OY KATI AB Kalajoki

Sievintie 286
Rautio
Pohjois Pohjanmaa
Other
Finland

+358 207 430 660
+358 207 430 661

www.oykatiab.com